"Nie da się ukryć, że samochodzik jest zgrabny i wygodny, szybkość do 90 km/h, no i przystępna cena jedyne 50.000 złotych. Prawie darmo !"
Menu serwisu
Strona główna
Historia Mikrusa
Opis i Dane techniczne
Galeria fotografii
Spis Mikrusów
Dokumenty
Media / Publikacje o Mikrusie
Artykuły / Wywiady / Inne
Zloty / Rajdy / Spotkania

Kontakt

Podziękowania i Linki
Współpraca
Na skróty...
Ksi±żka o Mikrusie MR-300
K o l o r y   M i k r u s ó w
Mikrus na wesoło :-)
Ciekawostki Mikrusowe
Mikrus MR-300 w 3D
Mikrus na Facebooku
Partnerzy:

ABC o Mikrusie:
www.mikrus.fora.pl


Forum Polskiej Motoryzacji: www.fpm.up.pl

Oldtimery.com:

MIKRUSY JUŻ W SPRZEDAŻY

MIKRUSY JUŻ W SPRZEDAŻY

Dla wszystkich wła¶cicieli i użytkowników samochodów czy motocykli, a dla przyszłych posiadaczy "Mikrusów", w szczególno¶ci dzień 11 listopada 1958 r. powinien być szczególnie pamiętny.

W tym wła¶nie dniu została ostatecznie podpisana umowa między wytwórc± a Motozbytem o sprzedaż Mikrusów w Polsce. Umów takich jak ta, dotychczas nie było. Jej tre¶ć i założenia omówili¶my dokładniej w numerze 42(339) na str. 6, dzi¶ przypominamy tylko, że fabryka gwarantuje dostawy wszystkich czę¶ci zamiennych nawet importowanych, czyli, że Motozbyt nie będzie musiał troszczyć się o produkcję brakuj±cych czę¶ci, o surowiec do nich dla wytwórcy i nie będzie musiał wykonywać tysi±cznych czynno¶ci z jego zasadnicz± prac± niezwi±zanych. Motozbyt natomiast zajmie się przygotowaniem odpowiednich opakowań do tych czę¶ci zamiennych. Samochody opuszczaj±ce magazyny Motozbytu będ± przygotowane dla klienta, a więc umyte, wyczyszczone, a dalsz± opiekę nad nimi sprawować będzie fabryka, na razie poprzez Motozbyt i TOS, ale w każdej chwili, gdy uzna, że obie te instytucje nie wywi±zuj± się ze swych obowi±zków może z nimi zerwać umowę i obsługę swych Mikrusów powierzyć komu¶ innemu. Już obecnie w Mielcu przechodz± kurs szkoleniowo-instruuj±cy pracownicy TOS'ów, a w póĽniejszym terminie i pracownicy MOTOZBYTU.

Fabryka zaopatruje TOS we wszystkie potrzebne czę¶ci zamienne. Gwarancja fabryki na Mikrusa WSK Mielec obejmuje czas 9 miesięcy, względnie 10.000 km przebiegu, nie podlegaj± gwarancji tylko: żarówki, przewody elektryczne, ¶wiece zapłonowe i bezpieczniki. Przewidziano 4 przegl±dy gwarancyjne (bezpłatnie). Motozbyt zapewnia dostawę Mikrusów kolej± do wojewódzkich punktów sprzedaży oraz od II kwartału przyszłego roku będzie sprzedawał katalogi i cenniki czę¶ci zamiennych. Kolory nadwozi najbardziej poszukiwane przez klientów wskazywane będ± fabryce przez Motozbyt. Niestety, nie udało się stworzyć funduszu dla Motozbytu na rozwój sieci handlowych jak salony samochodowe, kryte parkingi magazynowe, dodatkowe reklamowe wyposażenie pojazdów, a co b. istotne - musiano również zrezygnować z bodĽców ekonomicznych, które mobilizowałyby Motozbyt do usprawnienia działalno¶ci.

W. J. T.

Tygodnik Motor 1958, nr 47.

Inne artykuły o Mikrusie :