"Nie da się ukryć, że samochodzik jest zgrabny i wygodny, szybkość do 90 km/h, no i przystępna cena jedyne 50.000 złotych. Prawie darmo !"
Menu serwisu
Strona główna
Historia Mikrusa
Opis i Dane techniczne
Galeria fotografii
Spis Mikrusów
Dokumenty
Media / Publikacje o Mikrusie
Artykuły / Wywiady / Inne
Zloty / Rajdy / Spotkania

Kontakt

Podziękowania i Linki
Współpraca
Na skróty...
Ksi±żka o Mikrusie MR-300
K o l o r y   M i k r u s ó w
Mikrus na wesoło :-)
Ciekawostki Mikrusowe
Mikrus MR-300 w 3D
Mikrus na Facebooku
Partnerzy:

ABC o Mikrusie:
www.mikrus.fora.pl


Forum Polskiej Motoryzacji: www.fpm.up.pl

Oldtimery.com:

CHMURY NAD MIKRUSEM

CHMURY NAD MIKRUSEM

Według planu siedmioletniego, w roku 1965 produkcja dwóch polskich mikrosamochodów Mikrusa i Smyka ma wynosić po 10.000 sztuk rocznie. Obie te wielko¶ci już dzi¶ budz± wiele zastrzeżeń. Produkcja wozu Mikrus MR-300 podjęta została przez zakłady niemotoryzacyjne w okresie, kiedy nie były obci±żone specjalnie pracochłonnymi zamówieniami. Dla wykorzystania potencjału produkcyjnego tych fabryk zdecydowano wytwarzać polski mikrosamochód. Dzi¶, po poczynieniu niezbędnych inwestycji i pokonaniu niejednej trudno¶ci, gdy już pierwsze samochody opu¶ciły fabrykę i znajduj± uznanie u nabywców - macierzyste zakłady zostaj± obci±żone wła¶ciw± produkcj±, która zagadnienie mikrosamochodów spycha na dalszy plan.
Dlatego problem produkcji Mikrusa wymaga ponownego rozpracowania-a docelowa doroczna ilo¶ć wytwarzanych wozów musi być jeszcze raz przeanalizowana. Z drugiej strony wysoki koszt własny tego samochodu nie pozwala na obniżenie ceny sprzedaży wozu i dlatego- nie należy się spodziewać szerokiego grona nabywców tego pojazdu po istniej±cej cenie - 50.000 zł. Od wyników studiów ekonomicznych, które maj± stanowić kompromis między własnymi kosztami wytwarzania, a przewidywan± chłonno¶ci± rynku - zależy okre¶lenie wielko¶ci produkcji Mikrusa.
Drugi polski mikrosamochód - Smyk, mógłby być wytwarzany, przy niższych kosztach własnych. Ten konkurent Mikrusa, oceniony jako lepiej przystosowany do eksploatacji w naszych warunkach, wymaga jednak sporych nakładów inwestycyjnych dla zakładu maj±cego go produkować (Szczecińska Fabryka Motocykli -30 mil. zł.). Jeszcze raz będzie, więc przestudiowana możliwo¶ć i wielko¶ć produkcji Smyka.
Niepewny jest, więc los polskich mikrosamochodów. Decyzja o ograniczeniu produkcji jest szczególnie dotkliwa dla Mikrusa, który już przecież jeĽdzi na naszych drogach i jak można wnioskować po wypowiedziach pierwszych użytkowników i wynikach prób, nieĽle sobie radzi w naszych warunkach drogowych. Trudno przeprowadzić bezpo¶rednie porównanie Mikrusa ze Smykiem, po prostu wobec... braku jednego z konkurentów. Nam się wydaje, że pod wieloma względami Mikrus wyszedłby z tej próby zwycięsko, nie wykorzystuj±c nawet przywileju zwycięstwa walkowerem wobec braku przeciwnika na rynku.

Tygodnik Motor 1959, nr 06.

Inne artykuły o Mikrusie :