"Nie da się ukryć, że samochodzik jest zgrabny i wygodny, szybkość do 90 km/h, no i przystępna cena jedyne 50.000 złotych. Prawie darmo !"
Menu serwisu
Strona główna
Historia Mikrusa
Opis i Dane techniczne
Galeria fotografii
Spis Mikrusów
Dokumenty
Media / Publikacje o Mikrusie
Artykuły / Wywiady / Inne
Zloty / Rajdy / Spotkania

Kontakt

Podziękowania i Linki
Współpraca
Na skróty...
Ksi±żka o Mikrusie MR-300
K o l o r y   M i k r u s ó w
Mikrus na wesoło :-)
Ciekawostki Mikrusowe
Mikrus MR-300 w 3D
Mikrus na Facebooku
Partnerzy:

ABC o Mikrusie:
www.mikrus.fora.pl


Forum Polskiej Motoryzacji: www.fpm.up.pl

Oldtimery.com:

Zamówienie
Tytuł: "Mikrus MR-300 - 3 lata produkcji, 50 lat historii"

Cena: 84 zł

Co już się wydarzyło..
- ZapowiedĽ premiery
- Rajd Nocy Muzeów
- Moto Nostalgia
- Silnik MK-400
- Recenzje
ZapowiedĽ premiery ksi±żki
Mamy przyjemno¶ć poinformować, że po 55 latach od podjęcia pierwszych prac przy projektowaniu Mikrusa MR-300, samochód ten doczekał się monografii. Ksi±żka pod tytułem "Mikrus MR-300 - 3 lata produkcji, 50 lat historii" autorstwa Mieczysława Płocicy i Bartosza Winiarskiego ukaże się w sprzedaży na pocz±tku czerwca. Publikacja licz±ca 476 stron powstawała przez ostatnie cztery lata i prezentuje zupełnie nowe, ¶wieże spojrzenie na historię Mikrusa. Zbieraj±c materiały, odwiedzili¶my jego twórców oraz dotarli¶my do wielu unikalnych dokumentów, dzięki czemu możliwe było precyzyjne odtworzenie przebiegu prac zwi±zanych z projektowaniem, produkcj± i technik± mielecko-rzeszowskiego pojazdu. Produkcja Mikrusa jest zaledwie trzyletnim epizodem w dziejach polskiej motoryzacji, jednak warto pamiętać, że był on pierwszym powojennym "samochodem dla Kowalskiego", który miał realne szanse na zmotoryzowanie społeczeństwa. Nigdy nie spełnił tego zadania, ponieważ odgórnym poleceniem zdjęto go z planu produkcyjnego.


Ksi±żka "Mikrus MR-300 - 3 lata produkcji, 50 lat historii" liczy 13 rozdziałów, z czego pierwsze 9 po¶więcono historii Mikrusa w ujęciu chronologicznym - od koncepcji, przez prace projektowe i rozwój produkcji, aż do jej zatrzymania. Znalazły się tu zarówno informacje o pocz±tkach prac nad dokumentacj±, jak i opis wykonania prototypów Mikrusa i Meduzy, a także wdrożenia do produkcji i wytwarzania kolejnych serii samochodu. Omówiono badania drogowe Mikrusa i dopuszczenie go do trakcji publicznej, organizację produkcji i obsługi serwisowej oraz udział w rajdach. Wszystkie opisywane etapy prac s± przeplatane wspomnieniami byłych pracowników WSK Mielec i WSK Rzeszów.
Druga czę¶ć ksi±żki została opracowana z my¶l± o pasjonatach i kolekcjonerach przeprowadzaj±cych renowację Mikrusów. ZnaleĽć w niej można szczegółowe omówienie techniki Mikrusa oraz analizę zmian, jakim podlegał samochód w okresie produkcji. Rozważania o technice s± ilustrowane rysunkami pochodz±cymi z oryginalnej dokumentacji konstrukcyjnej. W czę¶ci tej ujęto także mało znane zagadnienia, takie jak projekt Mikrusa w wersji "Specjal-Coupe" z nadwoziem z tworzyw sztucznych oraz inne projekty rozwojowe, które nie doczekały się wdrożenia. Dodatkowo obszernie omówiono samochód Stal 300 - furgonetkę, opracowan± w Stalowej Woli, opart± o zespół napędowy Mikrusa.


Trzeci± czę¶ć publikacji wypełnia historia Mikrusa od chwili zamknięcia produkcji do czasów współczesnych. Znajduj± się tu zarówno wspomnienia byłych użytkowników jak i relacje ze zlotów, a także barwny opis działalno¶ci warszawskiego Koła Użytkowników Mikrusa. Omówiono też obraz Mikrusa w mediach (prasa, film) i zaprezentowano kolekcję pocztówek, na których został on uwieczniony. Dopełnieniem opowie¶ci o Mikrusie jest relacja ze zlotu, który odbył się w Mielcu w 2007 roku, oraz podsumowanie liczby zachowanych do dzisiaj egzemplarzy samochodu.  

Monografia jest bogato ilustrowana archiwalnymi materiałami, w¶ród których znajduj± się zarówno niepublikowane do tej pory fotografie jak i najciekawsze fragmenty oryginalnej dokumentacji technicznej Mikrusa, a także urzędowa i zakładowa korespondencja. Publikacja jest godna polecenia każdemu miło¶nikowi zabytkowej motoryzacji. Zapraszamy do lektury!

Bież±ce informacje zwi±zane z ksi±żk± ukazuj± się na stronie www.mikrus.net.pl. Ksi±żkę będzie można zamówić pod adresem sklep@mikrus.net.pl oraz kupić w serwisie Allegro:
użytkownik mikrus-net-pl (http://allegro.pl/my_page.php?uid=20727526)

Kontakt z autorami:
Mieczysław Płocica, mieczyslaw.plocica@mikrus.net.pl
Bartosz Winiarski, bartosz.winiarski@mikrus.net.pl

Patronem medialnym jest ogólnopolski miesięcznik Classicauto. ZapowiedĽ ksi±żki ukazała się w majowym numerze CA (nr 56) http://www.classicauto.pl/numery/numer_56.html.

Ulotkę reklamow± ksi±żki można pobrać tutaj: ulotka.pdf.

Przykładowe strony ksi±żki:


Sponsorzy wydania:Patronat medialny:Promocja:

Portal Miło¶ników Pojazdów Zabytkowych

Classicauto to jedyny polski miesięcznik o prawdziwych samochodach.

Automobilklub Rzeszowski