Skanowanie Mikrusa

(tekst archiwalny z 2012 roku – pierwotnie opublikowany na łamach Magazynu Classicauto, nr 65)

Mikrus MR-300 dołączy niebawem do grona samochodów, które mają swoje lustrzane odbicia w rzeczywistości wirtualnej. Prace nad modelem 3D Mikrusa już się rozpoczęły.

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie ProCAx (www.procax.org.pl) wystąpiło z inicjatywą stworzenia wirtualnego muzeum polskiej myśli technicznej. Eksponatami w muzeum będą konstrukcje zaprojektowane przez polskich inżynierów, prezentowane w cyfrowej postaci 3D. Autorzy książki „Mikrus MR-300, 3 lata produkcji, 50 lat historii”, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ProCAx, przygotowują wirtualny model Mikrusa MR-300. W projekcie aktywnie biorą udział także studenci z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Prace nad wirtualnym Mikrusem MR-300 już się rozpoczęły. W chwili obecnej gotowe są modele większości elementów silnika (ich autorem jest Paweł Podgórski), tworzone są także elementy przeniesienia napędu. Dalsze etapy projektu obejmować będą wykonanie modeli pozostałych zespołów samochodu wraz z kompletną trójwymiarową karoserią. Sam model karoserii powstanie na bazie skanu 3D istniejącego egzemplarza karoserii Mikrusa (skanowanie przewidziane jest na połowę 2012 roku). Następnie, w tak przygotowanym nadwoziu zostaną umieszczone elementy układu napędowego i wyposażenia. O postępie prac będziemy informować na stronie www.mikrus.net.pl.

Ważnym materiałem, który zostanie wykorzystany podczas prac, także jako odniesienie, będzie dokumentacja konstrukcyjna Mikrusa MR-300. Dzięki dokumentacji, która zachowała się do dzisiaj dobrym stanie w postaci kompletu odbitek ozalidowych, będzie można sprawdzić oraz w ramach potrzeb skorygować wymiary powstałego modelu, a także nanieść punkty mocowania podzespołów. Komplet rysunków konstrukcyjnych Mikrusa jest obecnie w posiadaniu autorów książki „Mikrus MR-300, 3 lata produkcji, 50 lat historii”, Mieczysława Płocicy i Bartosza Winiarskiego (Classicauto jest patronem medialnych tej publikacji). Zainteresowanych samą dokumentacją odsyłamy do książki, gdzie zaprezentowano kilkadziesiąt rysunków konstrukcyjnych wraz ze szczegółowym opisem technologii oraz organizacji procesu produkcyjnego.

 

Widok przedstawiający miejsce montażu cylindra z korpusem

Widok przedstawiający miejsce montażu cylindra z korpusem – oryginał oraz model 3D.

Mechanizm korbowy-1

Mechanizm korbowy – oryginał.

Mechanizm korbowy-2

Mechanizm korbowy – model 3D.

Silnik-1

Silnik Mikrusa – model 3D.

Silnik-2

Silnik Mikrusa – model 3D.

Silnik-3

Silnik Mikrusa – model 3D.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *